Loading...
งานสนับสนุนและบริหารวิจัย

กิจกรรมวิจัย

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้

กิจกรรมวิจัย

ยังไม่มีกิจกรรมในขณะนี้

กิจกรรมวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิชและทีมผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ” (Hip protector made from natural rubber)

Image
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29
Image
เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม Episode I ในหัวข้อ “เส้นทางนวัตกรรม (innovation journey)”
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP2. Biomarker and Diagnostic Technologies
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP.1 Cancer Precision Medicine
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29

ฐานข้อมูลและประกันคุณภาพ

คลินิกวิจัย

คลินิกวิจัย ผู้ให้บริการแนะนำปรึกษาด้านการวิจัยให้แก่บุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานของคลินิกวิจัย และประเมินผลลัพธ์การให้คำปรึกษา และวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน พร้อมทั้งช่วยแก้ไขปัญหาภายในคลินิกวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เข้าสู่คลินิกวิจัย

ประชาสัมพันธ์วิจัย

กิจกรรมวิจัยเด่น

Image

ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิชและทีมผู้พัฒนาผลงานนวัตกรรม “อุปกรณ์หนุนสะโพกจากยางธรรมชาติ” (Hip protector made from natural rubber)

Image
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29
Image
เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม Episode I ในหัวข้อ “เส้นทางนวัตกรรม (innovation journey)”
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP2. Biomarker and Diagnostic Technologies
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP.1 Cancer Precision Medicine
โพสต์เมื่อ : 2021-04-29 15:24:29

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ดูทั้งหมด

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งทุนภายในประเทศแหล่งทุนภายนอกประเทศ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Map area