Loading...

ระบบสารสนเทศการวิจัย

งานสนับสนุนและบริหารวิจัย

กิจกรรมวิจัย

23 ก.ย. 63 - 29 ม.ค. 64
Clinical Data Analysis
30 ก.ย. 63
กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิจัย
3 ต.ค. 63
Tech Talk
ดูกิจกรรมทั้งหมด

กิจกรรมวิจัย

23 ก.ย. 63 - 29 ม.ค. 64
Clinical Data Analysis
30 ก.ย. 63
กิจกรรมอบรมผู้ช่วยวิจัย
3 ต.ค. 63
Tech Talk

กิจกรรมวิจัยเด่น

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

Image
เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม Episode I ในหัวข้อ “เส้นทางนวัตกรรม (innovation journey)”
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP2. Biomarker and Diagnostic Technologies
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP.1 Cancer Precision Medicine
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19
Image
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Clinical Research Methodology”
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19

คลินิกวิจัย

อ่านเพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์วิจัย

กิจกรรมวิจัยเด่น

Image

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์

Image
เปิดบ้านคุยเรื่องนวัตกรรม Episode I ในหัวข้อ “เส้นทางนวัตกรรม (innovation journey)”
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP2. Biomarker and Diagnostic Technologies
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19
Image
ภาพกิจกรรม Tech Talk 3 >>> EP.1 Cancer Precision Medicine
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19
Image
การอบรมหลักสูตรระยะสั้น “Clinical Research Methodology”
โพสต์เมื่อ : 2021-01-26 09:17:19

ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ

ดูทั้งหมด

ดูข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

แหล่งทุนภายในประเทศแหล่งทุนภายนอกประเทศ

ติดต่อเรา

กลุ่มงานวิจัยและนวัตกรรม

ชั้น 4 อาคารบริหารคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานคริทร์
15 ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

Map area